Teamtakt

Vores mission hos Teamtakt er at fremme psykologisk tryghed, trivsel og effektivitet i professionelle relationer.

Sammen med jer skaber vi bæredygtige strategier, strukturer og forandring for et arbejdsmiljø, hvor åbenhed, nysgerrighed og samarbejde er i centrum for kerneopgave og udvikling, og hvor relationer er grundlaget for arbejdet.

Vi arbejder for, at jeres teams finder den rette tone og takt til at samarbejde.

VORES YDELSER

UDTALELSER FRA VORES KUNDER

Deltagere på Psykologisk trygheds workshop

“Det er blevet lidt lettere af have en åben dialog, også om det der handler om andet end samarbejdet”

“Før skulle man næsten have svaret på et spørgsmål, før man turde stille det. Nu tør vi måske bedre”

”Der er kommet en anden jargon i gruppen – der er kommet en ny tryghed.”

“Vores ældre kolleger kunne have gavn af de der kreativitetsøvelser, for vi bliver tit mødt med ‘det har vi prøvet, sådan plejer vi at gøre’ når vi kommer med nye input”

Udsnit af vores kunder

VORES TEAM

Bettina Prühs

Jeg arbejder med det gode arbejdsmiljø og hvad dertil hører af udfordringer i og mellem teams. Jeg tager altid udgangspunkt i den konkrete virksomheds strategi, kultur og behov, når jeg designer og implementerer udviklingsprocesser.

Jeg er uddannet cand. mag. i arbejdslivsstudier og psykologi og har mange års erfaring som leder, underviser og konsulent.

Mail: Bettina@teamtakt.dk
Telefon: 2462 1344

Helle Gransgaard

Mit fokus er på de strukturer og adfærden herunder, der øger den psykologiske tryghed i arbejdslivet og i organisationen. Jeg har erhvervserfaring fra forandrings- og udviklingsprocesser i blandt andet IT-branchen og de kommunale velfærdsområder social, sundhed, ældre og beskæftigelse

Jeg er uddannet cand.it i Oplevelsesdesign fra Aalborg Universitet med speciale i at speciale i at inddrage kropslige erfaringer i læring og adfærdsforandring.

Mail: Helle@teamtakt.dk
Telefon: 3119 5530

Rasmus Ranmar

Jeg er en erfaren erhvervscoach og er uddannet gestaltterapeut

Jeg har arbejdet i mange forskellige funktioner og forretningsområder i flere typer organisationer – offentlige og private. Som leder har jeg haft personaleansvar for store personalegrupper, flere teams og teamledere.

Mail: Rasmus@teamtakt.dk
Telefon: 4191 4330

STRATEGISK OG TAKTISK SAMARBEJDSUDVIKLING

I Teamtakt er vi dedikerede til at forvandle måden, hvorpå professionelle teams samarbejder. Derfor tilbyder vi skræddersyede rådgivningsløsninger, der er designet til at optimere strukturer, ledelse, teams og medarbejdere på tværs af jeres organisation.

Hvad får I?

  • Overblik over organisatoriske forandringsønsker. I samarbejde med organisationen starter vi med at skabe et overblik over, hvilke forandringsønsker og udfordringer der bør prioriteres i organisationen.
  • En plan til at nå i mål med forandringerne. Med et strategisk perspektivt udvikler vi en taktisk plan for, hvordan organisationen kan gøre forandringstiltag operationelle og lykkes med at komme derhen, hvor I har besluttet I gerne vil være.

Strategien vil indholde konkrete løsninger og råd til udvikling af organisering, ledelse, team og øvrige professionelle relationer.

Forandringer skal være langtidsholdbare

Herfra udvikler vi en taktisk og praktisk udførbar forandringsproces, hvor vi integrerer strategiske værktøjer, strukturer og adfærdsforandrende processer, der baner vejen for organisationens ønskede mål.

Med et systemisk udgangspunkt er vi nysgerrige på relationer, roller, positioner og komplekse sammenhænge. Derfor finder vi sjældent en enkelt knap der kan trykkes på, men benytter proceskonsultative faciliterende metoder til at arbejde i mange forskellige organisatoriske og relationelle sammenhænge samtidig. Vores erfaring viser, at det er vejen til bæredygtige forandringer.

Den strategiske handlingsplan vi udvikler sammen, vil formentlig indeholde en række workshops og andre små og større processer, blandt andet personlig coaching, foredrag, teamprocesser og ledelsessparring.

Kontakt os for at høre mere.

PSYKOLOGISK TRYGHED

Et godt samarbejde skabes via psykologisk tryghed og relationel udvikling. Derfor er det basis for de workshops, der afholdes af Rasmus og Helle.

Udvikling af relationelle kompetencer til at styrke trygheden i teamet

Trivslen og effektivitet øges i et miljø, hvor alle medarbejdere føler sig trygge til at dele ideer, stille spørgsmål og udtrykke bekymringer. Her sker læring og løsninger i fællesskab. Psykologisk tryghed og tillid kommer dog ikke af sig selv, men kræver fokus og relationelle komptencer.

I Teamtakt tilbyder vi specialiserede workshops, som identificerer og styrker den psykologiske tryghed, samarbejde og dynamikker på individ, team, leder og organisationsniveau.

Det får I

  • En legende og lærende tilgang til gruppens samarbejde med kropslige erfaringer som redskab
  • En proces, der sætter hurtigt tydeliggør gruppens dynamikker, styrker og udfordringer
  • Refleksion over egen og andres adfærd
  • Udvikling af alles relationelle kompetencer
  • Blik for gruppens psykologiske tryghedsniveau
  • Det kan ikke undgå at være sjovt

Disse workshops varer 4-6 timer og afholdes med minimum 5 personer.

Vi anbefaler altid en opfølgende proceskonsultation, for at sikre forankring af dagens læring og relationelle udvikling.

Kontakt os for at høre mere.

RELATIONEL UDVIKLING

Vores ‘Relationel Udvikling’-program er designet til at styrke de professionelle forbindelser, hvilket bidrager til en mere harmonisk og produktiv arbejdsplads.

Det får I

Vores tilgang er skræddersyet til at adressere specifikke udfordringer og behov i jeres team, hjælper med at løse konflikter, fremme positiv interaktion og styrke den overordnede teamånd.

Vi fokuserer på at forbedre kommunikationen, øge empati og forståelse, og opbygge stærkere bånd mellem kollegaer.

Gennem personlig og fælles coaching udvikles jeres relationer og muligheder for at skabe et godt arbejdsmiljø gennem stærkt samarbejde.

Kontakt os for at høre mere.

Tag et vigtigt skridt mod et mere samarbejdende og støttende arbejdsmiljø.

PRISER

Vi fakturerer fra første møde, fordi vi arbejder proceskonsultativt og derfor altid går ind i et møde med henblik på at skabe en forandring og facilterer mødet derefter. Vores møder vil derfor altid være andet og mere end “Hvem er I og hvem er vi”.

Vi sigter på at sikre en afklaring af bevægelsesønske, en dybere indsigt i jeres udfordringer eller en begyndelse på udvikling af jeres relationer.

Konsultation 1.350,- pr påbegyndt halve time

Coaching 2.000,- pr. session (1 time)

Strategisk udviklingsplan 14.500,-*

Foredrag af 1-1,5 times varighed 16.000,-

Ledelsessparring 1350,- pr. påbegyndt halve time

Psykologisk tryghed workshop 4-6 timer: 25.000,-*

*Med mindre andet er aftalt. Alle priser er eksklusiv moms.

Kontakt os for at høre mere.

Eksempel på udviklingsforløb

Billeder fra vores workshops

Tag skridt mod en stærkere organisation

Klar til at forbedre dit teams samarbejde og professionelle relationer?

Kontakt Teamtakt for skræddersyede løsninger i psykologisk tryghed, strategisk samarbejdsudvikling og relationelt kompetente medarbejdere.

Udfyld formularen og vi ringer til dig. Alternativt er du meget velkommen til at kontakte os på:

Mail: info@teamtakt.dk
Telefon: 2462 1344